ROZDZIAŁY W PUBLIKACJACH RECENZOWANYCH

 

                                                        

Łęcka, Dominika. 2016. Seminarium, które ciągle trwa..., [w:] Arkadiusz Karwacki (red.) Ryszard Borowicz. Wspomnienie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 103-106.

 MNiSW - 4 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Łęcka, Dominika. 2016. Narracja ukryta jako dopełnienie obrazu sytuacji problemowej i metody jej wydobycia w trakcie wywiadu, [w:] Magdalena Piorunek (red.) Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej. Aplikacje-Egzemplifikacje-Dylematy metodologiczne, Poznań: UAM, s. 275-292.

 MNiSW - 5 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łęcka, Dominika. 2011. Zmiana miejsca w strukturze społecznej u progu dorosłości a choroby somatyczne. Socjosomatyczny model e-ASP-r jako socjologiczna hipoteza wyjaśniająca zjawisko somatyzacji u młodzieży, [w:] Krystyna Szafraniec (red.) Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-tom II, Toruń: Adam Marszałek, s. 228-248.

 

Prezentujemy kolejny tom ilustrujący prace Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS. Tytuł, jakim zostały opatrzone zebrane tu opracowania, oddaje, jak sądzę, istotę naszych (w Sekcji i w tomie) poszukiwań i analiz. Chociaż większość autorów nie przywołuje explicite kontekstu wyeksponowanego w tytule, wszyscy traktujemy młodzież jako soczewkę skupiającą zmiany dokonujące się w społeczeństwie i kulturze. [...].

MNiSW - 4 pkt.

 

 

 

 

Łęcka, Dominika. 2009. Procesy biologiczne człowieka zmienne kulturowo? Teoria „local biologies” jako hipoteza związku przyczynowo-skutkowego w relacji soma-socjum a choroby socjosomatyczne, [w:] Janowski Konrad i Jacek Gierus (red.) Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne T.1, Lublin: BestPrint, s. 36-49.

 

Streszczenie: Biologia, jako jedna z nauk mająca charakter uniwersalny, stanowi podstawę badań, jak i praktyki w medycynie profesjonalnej. Badania Margaret Lock nad syndromem menopauzy w Japonii i Północnej Ameryce oraz różnice w objawowym przebiegu procesów biologicznych w różnych kulturach, stworzyło pojęcie „local biologies”, które podkreśla związek między somą a socjum. Zmienne społeczne były do tej pory traktowane jako czynniki różnicujące lub/i pośredniczące, nigdy jednak nie jako bezpośrednie. Czy zatem zaburzenie w tej relacji może powodować powstanie tzw. chorób socjosomatycznych? Czy mamy do czynienia ze zjawiskiem podobnym do paradygmatu psychosomatycznego? 

MNiSW - 4 pkt.

 

 


PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 


TAGI

 

  socjologia socjolog zdrowia  

  feminologia socjologia dziecka 

  socjofizjologia psychoterapeuta 

  socjosomatyka zdrowie kobieta 

  profilaktyka choroba  motylarnia 

  Toruń pedagogika zdrowia postawa 

  3x psychoterapia systemowa 

  narracyjna polifoniczne ja diagnoza 

  przeżycia Dominika Łęcka w świecie  

  kameleona ghb 

 

copyrights @dominikalecka.pl 2014