DresStress – Indywidualny Program Redukcji Stresu dla Kobiet

DresStress – Indywidualny Program Redukcji Stresu dla Kobiet jest autorskim pomysłem dr Dominiki Łęckiej, który został przygotowany na bazie najnowszych badań naukowych nad stresem i chorobami psychosomatycznymi, w oparciu o założenia terapii doświadczeniowej skoncentrowanej na emocjach EFT, holistycznym myśleniu o człowieku oraz ponad 10-letniej pracy psychoterapeutycznej, coachingowej i szkoleniowej. Skierowany jest do kobiet, które w swoim życiu zmagają się ze stresem i chciałyby doświadczyć spokoju i ulgi. Składa się z 8 modułów. Dobór modułów i program indywidualnej pracy zależy od diagnozy, która przeprowadzana jest przed rozpoczęciem Programu.

Dla każdej kobiety powyżej 18 roku życia, która chce zredukować poziom stresu i doświadczyć spokoju i ulgi

50 min

  1. Wywiad wstępny (1 sesja) ETAP KONIECZNY – wstępny przegląd wskazań do udziału w Programie na podstawie dolegliwości odczuwanych przez  Klientkę
  2. Moduł diagnozy stresu (4-5 sesji) ETAP KONIECZNY- wieloaspektowa diagnoza w oparciu o: badania krwi, narzędzia Pracowni Testów Psychologicznych PTP oraz autorskie kwestionariusze w zakresie: organicznych przyczyn stresu, etapu stresu, prawidłowego życia z emocjami, stresu kobiecego, sieci wsparcia, zasobów, przekonań, sposobów radzenia sobie ze stresem.

Na podstawie wyników diagnozy stresu i zapotrzebowania Klientki zostanie ustalony Indywidualny Program Redukcji Stresu, który zostanie zbudowany z modułów wymienionych poniżej:

  1. Trening w osiąganiu naturalnego stanu odprężenia
  2. Trening wychodzenia ze stanu wyczerpania
  3. Trening higienicznego życia z emocjami
  4. Budowanie sieci wsparcia w kryzysie
  5. Budowanie i korzystanie z  zasobów w stresie
  6. Trening likwidacji blokad i ograniczeń w stresie
  7. Plan ratunkowy w sytuacji kryzysowej
  8. Trening całodziennego planu relaksacji

Wywiad wstępny – 150 zł

Moduł diagnozy – 120 zł/ sesja (4-5 sesji)

Sesja w ramach ustalonego Indywidualnego Programu Redukcji Stresu dla Kobiet – 100 zł/ sesja

coachi8

W jaki sposób możesz dokonać płatności przeczytaj TUTAJ

coachi7

alfabe4

PSYCHOTERAPEUTKA: dr n. hum. Dominika Łęcka, certyfikowany   psychoterapeuta i doradca systemowy (WTTS Poznań, certyfikat nr 47/2012), terapeuta doświadczeniowy w zakresie terapii skoncentrowanej na emocjach (Poziom 2). Od 12 lat współpracująca z Poradniami Zdrowia Psychicznego (NZOZ) i innymi instytucjami pomocowymi (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Punkty Konsultacyjne). Zrealizowała ponad 2000 godzin warsztatowych i rozwoju osobistego oraz ponad 3000 godzin psychoterapii. Mama Mateuszka i Adasia. Więcej informacji TUTAJ