Warsztaty i szkolenia dla Specjalistek

genogr2

Genogram jest znaną techniką ilustrowania sytuacji rodzinnej klienta/pacjenta, ale jego zastosowanie w procesie terapii, czy obserwacji jest już mniej znane. Stanowi narzędzie pomocne w diagnozie, które może zostać wykorzystane także do zmiany. Proponowany warsztat jest prezentacją możliwych zastosowań techniki genogramu nie tylko w wywiadzie z klientem. WIĘCEJ

 

coachi1

Głównym celem pracy z rodziną jest to, aby osiągnęła ona samodzielność i w ramach swoich umiejętności podjęła trud i wysiłek związany z realizacją przypisanych jej funkcji w sposób prawidłowy. Za ich realizację powinni być odpowiedzialni przede wszystkim rodzice. Aby podjęli ten trud muszą doświadczać w tym procesie sukcesów, obserwować efekty własnych działań i mieć poczucie, że mają kompetencje, aby temu sprostać. Problemy finansowe, wychowawcze i inne sprawiają, że nie wierzą, że mogą to osiągnąć. Proponowane szkolenie ma wyposażyć Specjalistki w umiejętności stosowania metod coachingowych. Coaching rodzicielski koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań dla wybranego problemu rodzica, a nie na poszukiwaniu przyczyn. Uwaga nakierowana jest na przyszłość, a nie na przeszłość. WIĘCEJ