Superwizja

Celem spotkania superwizyjnego jest psychopedagogiczna analiza przypadku-pewnej sytuacji problemowej, z którą spotyka się specjalistka w swojej pracy. Problem ten może dotyczyć:

  1. Konkretnych osób, grup, zespołów, z którymi pracuje Klientka,
  2. Współpracowników, relacji z przełożonym, własnym warsztatem pracy,
  3. Sytuacji konfliktowych, dwuznacznych w pracy,
  4. Przeszkód organizacyjnych i instytucjonalnych związanych z miejscem pracy, i in.

Metoda polega na przetwarzaniu własnego doświadczenia zawodowego poprzez refleksję osobistą lub grupy nad przedstawioną sytuacją problemową, wyciagnięciu wniosków oraz zaprojektowaniu zmian sytuacji problemowej.

Spotkanie superwizyjne jako spotkanie zasilające pozwala spojrzeć na własne działanie z dystansem, oczami innych. Pozwala zdobyć pomysły na rozwiązanie sytuacji trudnych, stresujących i wyczerpujących emocjonalnie, co w konsekwencji zmniejsza niebezpieczeństwo pojawienia się wypalenia zawodowego. Dzięki tej formie pracy Specjalistka ma szansę wzmocnić zaufanie do siebie i własnego warsztatu pracy oraz na nowo zacząć czuć zadowolenie z własnej aktywności zawodowej.

superw2

pedagożek szkolnych, wychowawczyń klas, asystentek rodzin, socjoterapeutek, psycholożek, wychowawczyń w domach dziecka, matek zawodowych, pracownic socjalnych, pedagożek specjalnych, pracownic działów HR, pracownic z działów obsługi klienta, telemarketerek itd.

coachi5

60 min.

superw8

Każda z uczestniczek otrzymuje zaświadczenie

coachi6

120 zł

coachi8

W jaki sposób możesz dokonać płatności przeczytaj TUTAJ

coachi7