Psychoterapia własna

Dla kobiet, które pracują lub przygotowują się do pracy w ramach zawodów: psycholożki, psychoterapeutki, trenerki, mediatorki, coacha, opiekunki rodziny, członkini zespołu interwencji kryzysowej i innych Motylarnia przygotowała ofertę psychoterapii własnej. Jest ona rekomendowana przez wiodące organizacje zrzeszające specjalistów w tych zawodach (m.in. PTP, PFP). Proponowana forma psychoterapii odbywa się w nurcie systemowym i skoncentrowanej na emocjach, ilość spotkań ustalana jest indywidualnie. Po zakończeniu psychoterapii wystawiane jest zaświadczenie zawierające informacje nt. czasu rozpoczęcia i zakończenia psychoterapii, ilości spotkań, nurtu psychoterapii, danych psychoterapeutki prowadzącej psychoterapię.

psycho8

  1. Dlaczego chcę pomagać innym? – moje motywacje i ich wpływ na proces pomagania
  2. Moja osobowość, zachowanie, myśli – co może pomagać, a co przeszkadzać w relacji z klientem/pacjentem?
  3. Moje zasoby i predyspozycje – wzmacnianie potencjału
  4. Mój poziom wypalenia zawodowego i identyfikacji jego przyczyn
  5. Ja wśród ludzi – analiza mojego osobistego systemu pod kątem czynników wspierających i utrudniających pracę z drugim człowiekiem.
  6. Inne zagadnienia istotne dla Klientki.

coachi5

50 min.

coachi6

Konsultacja wstępna 100 zł
Psychoterapia indywidualna – 1 sesja 100 zł

coachi8

W jaki sposób możesz dokonać płatności przeczytaj TUTAJ

coachi7