Szkolenie z genogramu już w marcu 2018

Genogram jest znaną techniką ilustrowania sytuacji rodzinnej klienta/pacjenta, ale jego zastosowanie w procesie terapii, czy obserwacji jest już mniej znane. Stanowi narzędzie pomocne w diagnozie, które może zostać wykorzystane także do zmiany. Proponowany warsztat jest prezentacją możliwych zastosowań techniki genogramu nie tylko w wywiadzie z klientem

superw2

psychoterapeutki, trenerki, psycholożki, pedagożki, asystentki rodziny, i in. pracujące z rodziną

genogr5

 1. Wykonywania genogramu
 2. Prowadzenia wywiadu z osobą indywidualną, parą, rodziną z użyciem genogramu
 3. Badania relacji w rodzinie i ich uwarunkowań dzięki genogramowi
 4. Czytania genogramów pod kątem interesujących informacji
 5. Dowiesz się, czym jest genogram klasyczny, genogram przestrzenny, genogram rzeczywisty, jak można realizować genogram z dziećmi

genogr3

 1. Genogram jako technika prowadzenia wywiadu – podstawowe wiadomości
 2. Kierunki do diagnozy w pracy z genogramem
 3. Identyfikacja strukturalnych zaburzeń rodziny (zaburzona hierarchia podsystemów, odwrócony trójkąt, wędrujący odwrócony trójkąt, sztywne triady, patologiczne triangulacje, brak elementów systemu) i ich wpływ na dziecko
 4. Identyfikacja relacyjnych zaburzeń rodziny (zaburzona autonomia systemu, zaburzenia władzy w rodzinie, mity rodzinne, lojalność rodzinna a struktura konfliktów lojalności, wzory interakcji bliskości i dystansu oraz konfliktów) i ich wpływ na dziecko
 5. Identyfikacja temporalnych zaburzeń rodziny na podstawie genogramu (kryzysy a zadania fazy i zagrożenia) i ich wpływ na dziecko
 6. Diagnoza i autodiagnoza z osobą indywidualną, parą i rodziną-prezentacja sposobów wykorzystania genogramu,
 • Genogram rzeczywisty jako narzędzie badania relacji w rodzinie,
 • Genogram przestrzenny – możliwości wykorzystania
 • Genogram w pracy z dziećmi
 • Fotografie rodzinne w procesie diagnozy z użyciem genogarmu

Przykłady zastosowania genogramu w interwencjach psychoterapetycznych

 • Praca nad relacją matka-córka (zbyt duży dystans, za mała bliskość)
 • Praca z kobietą po stracie dziecka/poronieniu/aborcji
 • Praca z osobą z „syndromem ocalałego”
 • Ukryty konflikt pomiędzy „dobrymi rodzicami”
 • Poszukiwanie przyczyn oporu przed zmianami w rodzinie

alfabe6

 • materiały ksero z zawartością treści szkolenia
 • zaświadczenie o uczestnictwie
 • opiekę merytoryczną prowadzącej
 • słodki poczęstunek

genogr4

17.03.2018, g. 10.00-18.00

ZGŁOSZENIA do 9.03.2018

coachi6

180 zł/os. ( w tym 100 zł rezerwacja miejsca-bezzwrotnie)

coachi8

W jaki sposób możesz dokonać płatności przeczytaj TUTAJ

coachi7

dlPROWADZĄCA: dr n. hum. Dominika Łęcka, certyfikowany   psychoterapeuta i doradca systemowy (WTTS Poznań, certyfikat nr 47/2012), socjolog zdrowia i  pedagog. Od 12 lat współpracująca z Poradniami Zdrowia Psychicznego (NZOZ) i innymi instytucjami pomocowymi (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Punkty Konsultacyjne). Zrealizowała ponad 1700 godzin warsztatowych i rozwoju osobistego.Mama Mateuszka i Adasia. Więcej informacji TUTAJ